cach-tinh-chu-vi-hinh-tam-giac

Cách tính chu vi hình tam giác chính xác nhất

Trong quá trình học hình học, chắc chắn bạn sẽ gặp các môn học về hình tam giác như tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều, vuông cân… Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho các em cách tính chu vi hình tam giác dễ hiểu giúp các em nắm rõ công thức về diện tích, chu vi hình tam giác.

Hình tam giác là gì? Có bao nhiêu loại tam giác?

Hình tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, hiểu là tam giác nằm trên một mặt phẳng. Là đa giác có số cạnh ít nhất (3 cạnh) là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau.

Trong hình học tam giác được xét theo tính chất các cạnh và các góc của nó như:

  • Phân loại tam giác theo độ dài các cạnh
  • Phân loại tam giác theo số đo các góc trong
cach-tinh-chu-vi-hinh-tam-giac
Tam giác vuông cân

Xem thêm: Cách tính diện tích tam giác chính xác nhất

Cách tính chu vi tam giác

Cách tính: Chu vi tam giác bằng tổng ba cạnh của tam giác đó.

Công thức tính chu vi tam giác:

P= a+b+c

Trong đó:

 P là chu vi tam giác

a,b,c lần lượt là độ dài của 3 cạnh tam giác

Công thức tính diện tích tam giác thường

Diện tích tam giác được biểu thị bằng các đơn vị vuông, như m2, cm2,

Công thức tính diện tích tam giác cân:

S = 1/2 x a x h

Trong đó:

 S: là diện tích tam giác

 a: độ dài cạnh đáy

 h: chiều cao hạ từ đỉnh xuống đáy a

Công thức tính chu vi tam giác thường

Công thức tính chu vi tam giác thường

P = A + B + C

Trong đó:

+ a và b và c: Ba cạnh của tam giác thường

tinh-chu-vi-hinh-tam-giac
Hướng dẫn cách tính chu vi hình tam giác

Xem thêm: Cách vẽ hình tam giác thường, tam giác vuông, tam giác đều, tam giác cân

Công thức tính chu vi tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh và 2 góc bằng nhau. Đỉnh của tam giác cân là giao diện của 2 cạnh bên.

Công thức tính chu vi hình tam giác cân:

P = 2a + c

Trong đó:

  • a: Hai cạnh bên của tam giác cân.
  • c: Là đáy của tam giác.

Cách tính chu vi tam giác đều

Công thức tính tam giác đều là:

P = 3 x a

Trong đó

  • P: Là chu vi tam giác đều.
  • a: Là chiều dài cạnh của tam giác.

Chu vi tam giác đều bằng tổng độ dài 3 cạnh, mà 3 cạnh của tam giác bằng nhau nên tức bằng độ dài 1 cạnh nhân 3.

– Công thức: P = a + a + a = 3 x a

Chu vi tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác có 1 góc vuông 90°. Công thức là:

P = a + b + c

Trong đó

  • a và b: Hai cạnh của tam giác vuông.
  • c: Cạnh huyền của tam giác vuông.

Tam giác vuông là tam giác có 1 góc bằng 90°.

Chu vi hình tam giác vuông bằng tổng chiều dài 3 cạnh của tam giác.

Có 4 loại tam giác đó là:

– Tam giác cân: là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Đỉnh của tam giác cân là giao điểm của hai cạnh bằng nhau ấy

– Tam giác vuông: là tam giác có một góc vuông.

– Tam giác vuông cân: là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.

– Tam giác đều: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau, là trường hợp đặc biệt của tam giác cân.

Hy vọng với những chia sẻ trên về công thức tính chu vi hình tam giác từ đó áp dụng một cách hiệu quả trong quá trình học tập của mình một cách nhanh nhất.