Công thức tính diện tích hình tròn, chu vi hình tròn và ví dụ minh họa cụ thể

Việc nhớ công thức toán học rất quan trọng trong việc giúp các em giải các bài tập toán, nhất là các bài tập về chu vi và diện tích. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp công thức tính diện tích hình tròn và công thức tính chu vi hình tròn, mời bạn đọc cùng tham khảo.

1. Công thức tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn là gì? Chu vi hình tròn là đường biên giới hạn của hình tròn.

Công thức tính chu vi hình tròn:

C = d x Pi

Hoặc

C = (r x 2) x Pi

Trong đó ra có:

C: chu vi của hình tròn

d: đường kính hình tròn

Pi: hằng số Pi bằng 3,14

r: bán kính của hình tròn, bằng 1/2 đường kính (d)

công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn

Ví dụ minh họa cụ thể: Một hình tròn có bán kính r là 5 cm. Tính chu vi hình tròn theo đề bài ra.

Bài giải: Vì bán kính đường tròn r bằng 10 nên suy ra d = 2r = 2 x 5 = 10 cm

Theo công thức tính chu vi hình tròn ta có

C = d x Pi = (r x 2) x Pi = 10 x 3,14 = 5 x 2 x 3,14 = 31,4 cm

2. Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn là gì? Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

Công thức tính diện tích hình tròn: S = Pi x r^2 =  Pi x d^2/4

Trong đó ra có:

C: chu vi của hình tròn

d: đường kính hình tròn

Pi: hằng số Pi bằng 3,14

r: bán kính của hình tròn, bằng 1/2 đường kính (d)

Pi: hằng số Pi bằng 3,14

công thức tính diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn

Ví dụ minh họa cụ thể: Cũng từ ví dụ trên: Một hình tròn có bán kính r là 5 cm. Tính diện tích hình tròn theo đề bài ra.

Bài giải: Ta có d = 2r = 2 x 5 = 10 cm

Theo công thức tính diện tích hình tròn ta có:

S = Pi x r^2 = Pi x d^2/4 = 3,14 x 5^2 = 3,14 x 10^2/4 = 78,5 cm2

3. Trả lời: Cách tính diện tích hình tròn khi biết đường kính?

Như công thức trên ta đã biết diện tích hình tròn thông thường khi biết bán kính thì:

S = Pi x r^2

Đồng thời bán kính r = ½ d tức là bằng ½ đường kính nên dễ dàng suy ra được, diện tích hình tròn khi biết đường kính là:

S = Pi x d^2/4

cách tính diện tích hình tròn khi biết chu vi

Cách tính diện tích hình tròn khi biết chu vi

4. Trả lời: Cách tính diện tích hình tròn khi biết chu vi?

Khi biết chu vi hình tròn theo công thức: C = (r x 2) x Pi thì ta dễ dàng tính được bán kính hình tròn r = C/(2 x Pi)

Từ đó vận dụng công thức: S = Pi x r^2 hoặc S = Pi x d^2/4 để tính diện tích hình tròn.

Ví dụ cụ thể: Ta có hình tròn có chu vi là 28,26 cm. Hãy tính diện tích hình tròn.

Ta có chu vi hình tròn C = 28,26 = r x 2 x Pi

Suy ra: r = 28,26/(2 x 3,14) = 4,5 cm

Vậy diện tích hình tròn S = Pi x r^2 = 3,14 x 4,5^2 = 63,585 cm2

Như vậy bài viết trên đã tổng hợp các công thức tính diện tích hình tròn và công thức tính chu vi hình tròn cùng các ví dụ minh họa cụ thể. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc.