Tìm hiểu về điều kiện học Trung cấp chính trị

Điều kiện được học Trung cấp chính trị như thế nào? Thông tin này được rất nhiều người đặc biệt quan tâm đến và cùng nhau tìm hiểu thông tin ở trên các chuyên trang khác nhau. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp chi tiết về ngành học này, quý độc giả hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Đối tượng được học Trung cấp chính trị

Theo đúng như quy định hiện hành về tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ thuộc cấp xã tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đối với cán bộ, công chức xã/ phường/ thị trấn thì mỗi chức danh của cán bộ, công chức thuộc cấp xã cần phải có tiêu chuẩn cụ thể về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Quy định độ tuổi học Trung cấp chính trị

Quy định cụ thể về độ tuổi học Trung cấp chính trị cụ thể như sau:

  • Nam giới: 30 tuổi trở lên.
  • Nữ giới: 25 tuổi trở lên.

Điều kiện học Trung cấp chính trị như thế nào?

Điều kiện được học Trung cấp chính trị được quy định cụ thể như sau:

Điều kiện học Trung cấp chính trị như thế nào?

>>> Bạn có biết học học Trung cấp Công an ra làm gì không?

+ Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cử đi học. Sẽ tự nguyện đi học, có đủ sức khỏe để theo học.

+ Là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân thuộc cấp cơ sở đương chức và dự nguồn.

+ Trưởng/ Phó trưởng phòng, ban của huyện/ quận/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh.

+ Trưởng/ Phó trưởng phòng, ban thuộc sở/ ban/ ngành của tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương đương chức và dự nguồn.

Đối tượng nào được miễn học Trung cấp chính trị?

Theo đúng như quy định cụ thể về các trường hợp sẽ được miễn giảm học Trung cấp chính trị bao gồm:

– Đối tượng đã tốt nghiệp ở những học viện, trường Đại học, Cao đẳng của những trường thuộc chuyên ngành Kinh tế – Quản trị; kinh doanh, Khoa học xã hội & nhân văn ở trong nước.

– Đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình trung học chính tại ở những trường chính trị tỉnh/ thành phố, tại những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được cấp, có thẩm quyền giao trách nhiệm đào tạo Trung cấp lý luận chính trị.

– Đối tượng đã tốt nghiệp, hoặc đã học xong chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân tại cơ sở tại những trường chính trị tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

– Người đã tốt nghiệp hệ dài hạn (từ 2 năm trở lên) không thuộc chuyên ngành Mác-Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh tại những trường đào tạo như:

  • Phân hiệu Nguyễn Ái Quốc;
  • Trường Đảng khu vực (trước đây);
  • Phân viện Hà Nội Phân viện Đà Nẵng;
  • Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Phân viện Báo chí & Tuyên truyền.

– Đối tượng tốt nghiệp những ngành Khoa học kỹ thuật, Khoa học tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án TS và TSKH (là PTS và TS cũ) có thể là ở trong nước hoặc là những nước XHCN.

– Người có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn, chuyên ngành Kinh tế – Quản trị, kinh doanh ở trong nước.

– Là người đã tốt nghiệp hệ dài hạn tại các trường đào tạo sĩ quan, Công an, Quản lý – Chỉ huy quân sự, hoặc là những học viện đào tạo cán bộ cấp chiến thuật – chiến dịch ngành hậu cần, kỹ thuật.

Vậy, học Trung cấp chính trị có khó không?

Trong lý luận chính trị sẽ bao gồm các tri thức tổng hợp, liên ngành mang tính Đảng, giai cấp rõ rệt, đồng thời sẽ có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa và có tính dự báo khoa học cao. Bên cạnh đó, nó cũng còn một số các khó khăn, phức tạp trong quá trình sáng tạo, nhận thức và cách vận dụng lý luận chính trị. Khi theo học ngành học này từng học viên sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể:

Học Trung cấp chính trị có khó không?

>>> Quan tâm thêm thông tin học trung cấp là gì

+ Các vấn đề cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về những lĩnh vực của đời sống xã hội.

+ Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và Quản lý hành chính nhà nước.

+ Kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại cơ sở và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và từng đoàn thể. 

+ Tp. Hồ Chí Minh học, qua đó trình độ lý luận, kỹ năng vận dụng lý luận vào trong thực tiễn công tác của học viên sẽ được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Học Trung cấp chính trị ra làm gì?

Cách mạng đã khẳng định, ở trong mọi giai đoạn cách mạng, việc theo học lý luận chính trị sẽ có vai trò rất quan trọng. Sau khi học Trung cấp chính trị mọi người có thể đảm nhận được những công việc như:

+ Sẽ giữ vững được bản lĩnh chính trị, củng cố và tăng cường thêm niềm tin vào tương lai của dân tộc, của cách mạng và lý tưởng cộng sản.

+ Giúp cho từng cán bộ, đảng viên trang bị đầy đủ và toàn diện hơn, có mức độ hiểu biết sâu sắc hơn tri thức lý luận chính trị.

+ Sẽ khiến cho cán bộ, đảng viên sẽ tự tin hơn trong công tác, đây sẽ là cơ sở để cán bộ, đảng viên có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.

Kết luận

Với tất cả những thông tin ở trên đã giúp cho mọi người được hiểu rõ về việc học Trung cấp chính trị và điều kiện để theo học. Cùng đồng hành cùng chuyên trang thông tin điện tử này để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích khác các bạn nhé!