GDP trong ngành dược là gì? Quy định phân phối dược phẩm theo GPD?

GDP là một trong 5 tiêu chuẩn thực hành tốt trong ngành dược phẩm mà các nhà thuốc hay cơ sở sản xuất dược cần tuân thủ trong quá trình hoạt động. Vậy, GDP trong ngành dược là gì? Quy định phân phối dược phẩm theo GPD? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

GDP trong ngành dược là gì?

GDP (Good Distribution Practices) chính là thực hành tốt quá trình phân phối. Trong nhiều lĩnh vực, tiêu chuẩn GDP được áp dụng trong hoạt động phân phối sản phẩm.

Riêng đối với ngành dược phẩm, GDP chính là tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, 1 phần trong 5 tiêu chuẩn thực hành tốt GPS trong ngành Dược quan trọng nhất là GLP, GMP, GSP, GPP, GDP.

GDP trong ngành dược là gì?
GDP trong ngành dược là gì?

Đọc thêm về: ETC trong ngành dược là gì

Để thực hành tốt phân phối trong ngành dược cần đảm bảo việc chia, di chuyển và bảo quản thuốc từ kho của cơ sở sản xuất thuốc hoặc trung tâm phân phối cho đến người sử dụng hoặc tới các điểm phân phối bảo quản trung gian hay giữa các điểm phân phối, bảo quản trung gian bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau.

Như vậy, GDP trong ngành dược chính là đảm bảo chất lượng của thuốc thông qua việc kiểm soát đầy đủ các hoạt động liên quan đến quá trình phân phối thuốc. Do đó, vai trò chính của tiêu chuẩn GDP chính là đảm bảo khả năng cung cấp các loại thuốc có chất lượng đến tay người dùng.

Ngoài ra,, đảm bảo chất lượng toàn diện sẽ bao gồm cả các giai đoạn liên quan đến sản xuất, bảo quản, lưu trữ cũng như phân phối thuốc. Nói tóm lại, GDP chính là một phần của công tác đảm bảo chất lượng toàn diện.

GDP sẽ bao gồm các nguyên tắc cơ bản, các hướng dẫn chung về thực hành tốt phân phối thuốc và đưa ra các yêu cầu cần thiết về việc vận chuyển, bảo quản cũng như phân phối thuốc để đảm bảo hiệu quả trong việc cung cấp thuốc đến tay người tiêu dùng một cách kịp thời, đầy đủ, chất lượng nhất.

Vai trò của tiêu chuẩn GDP trong ngành dược

– Đảm bảo chất lượng thuốc: đảm bảo các giai đoạn liên quan đến sản xuất, bảo quản, lưu trữ, phân phối thuốc đạt hiệu quả tốt nhất.

– Kiểm soát chặt chẽ quá trình phân phối thuốc: nhằm đảm bảo cung cấp thuốc chất lượng đến người sử dụng.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn GDP trong ngành dược

Các đối tượng áp dụng tiêu chuẩn GDP trong ngành dược như sau:

– Đơn vị phân phối thuốc

– Đơn vị sản xuất thuốc

– Đơn vị cung cấp thuốc

Quy định về phân phối dược phẩm theo GDP

Việc phân phối dược phẩm luôn cần có luật pháp quốc gia để điều chỉnh. Chỉ những người hoặc tổ chức được ủy quyền làm như vậy hoặc có giấy phép phù hợp mới được phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu dược phẩm.

Nhà phân phối hoặc tổ chức là một thực thể được ủy quyền phù hợp về mặt pháp luật hiện hành để thực hiện các chức năng mà họ dự định thực hiện. Nhà phân phối hoặc tổ chức mà nó thuộc về phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động mà nó thực hiện liên quan đến phân phối dược phẩm.

Quy định về phân phối dược phẩm theo GDP
Quy định về phân phối dược phẩm theo GDP

Xem thêm: GACP trong ngành dược là gì

Nhà phân phối hoặc đại lý của họ chỉ có thể phân phối sản phẩm dược phẩm trong hoặc đến một quốc gia hoặc lãnh thổ nếu ủy quyền tiếp thị hoặc ủy quyền tương tự đã được cấp, cho phép sử dụng sản phẩm dược phẩm đó tại quốc gia hoặc lãnh thổ đó.

Nhà phân phối hoặc đại lý của họ chỉ nên cung cấp sản phẩm dược phẩm cho người hoặc tổ chức được ủy quyền mua sản phẩm đó dưới dạng ủy quyền làm nhà phân phối hoặc bán hoặc cung cấp sản phẩm trực tiếp cho bệnh nhân hoặc đại lý của họ.

Việc bán các sản phẩm dược phẩm qua Internet nên được giới hạn ở các nhà thuốc đặt hàng qua thư đã đăng ký và được ủy quyền hoặc các đơn vị được ủy quyền khác.

Nếu nhà phân phối hoặc đại lý của mình ký hợp đồng một hoạt động cho một thực thể khác, người hoặc tổ chức mà hoạt động đó được ký hợp đồng phải được ủy quyền thích hợp để thực hiện hoạt động được ký hợp đồng phụ và phải duy trì các tiêu chuẩn giống như nhà phân phối.

Một số nhiệm vụ và trách nhiệm có thể được ủy quyền hoặc ký hợp đồng cho những người hoặc tổ chức được chỉ định phù hợp khi được ủy quyền và khi cần thiết. Nhiệm vụ và trách nhiệm chỉ có thể được ủy quyền cho các thực thể được ủy quyền phù hợp với luật pháp quốc gia. Nhiệm vụ và trách nhiệm nên được quy định trong một thỏa thuận bằng văn bản. Không nên có những khoảng trống hoặc sự chồng chéo không giải thích được về việc áp dụng Thực hành tốt phân phối thuốc. Các hoạt động được ủy thác và ký hợp đồng nên được ghi lại trong các thỏa thuận hoặc hợp đồng. Cần có một cuộc kiểm toán định kỳ đối với các hoạt động đó liên quan đến việc áp dụng GDP.

Người có thẩm quyền phân phối dược phẩm chỉ nên có được nguồn cung cấp dược phẩm từ người hoặc tổ chức sở hữu ủy quyền bán hoặc cung cấp sản phẩm đó cho nhà phân phối.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết giải đáp cho câu hỏi: GDP trong ngành dược là gì? Quy định phân phối dược phẩm theo GPD? Hy vọng qua những chia sẻ trên có thể giúp bạn tối ưu hoạt động quản lý phân phối một cách hiệu quả nhất.